گروه آموزشی حسابداری

با سلام و خسته نباشید به حضور همکاران محترم رشته حسابداری این وبلاگ متعلق به گروه حسابداری شهرستان سلماس بوده که جهت تبادل نظر و ارتباط با اساتید و همکاران رشته حسابداری ایجاد گردیده است. امیدواریم با ارائه نظرات و مساعدت تمامی هنرآموزان رشته حسابداری بتوانیم در این امر خطیر پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

نویسندگان

نمونه سوالات سایر استانها

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۴۴ ق.ظ

ریاضیات امور مالی - ارسالی از خانم منیره لامع - شهرستان کاشان

رایانه کار حسابداری (هلو) -ارسالی از زهرا محمدی متوسل- گروه آموزشی استان همدان

مجموعه نمونه سوالات حسابداری مقدماتی، صنعتی و تکمیلی -ارسالی ازگروه آموزشی آذربایجان شرقی

نمونه سوال شرکت ها ترم اول- ارسالی ازشهرستانهای تهران

نمونه سوالات حسابداری مقدماتی تئوری و عملی - ارسالی ازاستان آذربایجان غربی

نمونه سوال حسابداری حقوق و دستمزد - ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

نمونه سوال استاندارد مهارتی حسابداری مقدماتی فصل چهارم - ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

مجموعه نمونه سوالات  - حقوق و دستمزد    - حسابداری مقدماتی -  ارسالی ازاستان همدان

نمونه سوالات صورت مغایرت -  ارسالی از استان تهران

نمونه سوالات -  ارسالی ازاستان شهرستان های استان تهران - اصول حسابداری  - ریاضی مالی - آمار 2 - حسابداری شرکت ها -

پروژه حسابداری مقدماتی - ارسالی ازاستان تهران.

 

سازمان و مدیریت                                                                                               .

------------------------------------------------------------------------------

 سوالات سازمان مدیریت -  ارسالی از استان هرمزگان

نمونه سوالات سازمان و مدیریت - ارسالی ازشهرستانهای تهران

مجموعه سوالات طبقه بندی شده سازمان و مدیریت ارسالی استان آذربایجان غربی

نمونه سوالات -  ارسالی ازاستان شهرستان های استان تهران - سازمان و مدیریت -

حسابداری صنعتی                                                                                  .

------------------------------------------------------------------------------

مجموعه نمونه سوالات   - حسابداری صنعتی   - ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

مجموعه سوالات حسابداری صنعتی- ارسالی از استان آذربایجان شرقی

تست حسابداری صنعتی - ارسالی ازاستان زنجان

مجموعه نمونه سوالات  - حسابداری صنعتی   -  ارسالی ازاستان همدان

نمونه سوالات -  ارسالی از شهرستان های استان تهران - حسابداری صنعتی -

پروژه -  ارسالی ازاستان تهران - حسابداری صنعتی -

اصول حسابداری                                                                                  .

------------------------------------------------------------------------------

سوالات اصول حسابداری 1- ارسالی از استان آذربایجان غربی

نمونه سوالات  اصول حسابداری 2 - ارسالی ازشهرستانهای تهران

نمونه سوال اصول حسابداری یک- ارسالی ازشهرستانهای تهران-ورامین

مجموعه نمونه سوالات - اصول حسابداری  - ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

 

وجوه نقد                                                                                  .

 

------------------------------------------------------------------------------

نمونه سوالات وجوه نقد -  ارسالی از استان تهران - بخش 1- بخش 2- بخش 3

نمونه سوالات درس وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی - ارسالی از آذربایجان غربی

نمونه سوالات درس وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی -فصل اول_  ارسالی از کارگروه وجوه نقد

نمونه سوالات درس وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی -فصل دوم_  ارسالی از کارگروه وجوه نقد

نمونه سوالات درس وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی -فصل سوم_  ارسالی از کارگروه وجوه نقد

نمونه سوالات درس وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی -فصل چهارم_  ارسالی از کارگروه وجوه نقد

نمونه سوالات درس وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی -  ارسالی از استان هرمزگان

نمونه سوالات وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی -  ارسالی از استان البرز

نمونه سوالات - وجوه نقد -  ارسالی ازاستان البرز

نمونه سوالات - حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی -  ارسالی ازاستان البرز

نمونه سوالات - حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی -  ارسالی ازاستان البرز

نمونه سوالات - حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی -  ارسالی ازاستان البرز

نمونه سوالات - حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی -  ارسالی ازاستان البرز

نمونه سوالات - حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی -  ارسالی ازشهرستان های استان تهران - بخش اول - بخش دوم- بخش سوم- بخش چهارم - بخش پنجم

 

ارتباط موثر                                                                                  .

------------------------------------------------------------------------------

نمونه سوالات درس ارتباط موثر - ارسالی از آذربایجان غربی

نمونه سوالات درس ارتباط موثر -  ارسالی از کارگروه ارتباط موثر

نمونه سوالات درس ارتباط موثر -  ارسالی از شهرستان های استان تهران

 

دانش فنی                                                                                   .

---------------------------------------------------------------------

نمونه سوالات دانش فنی به همراه پاسخ - ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات درس دانش فنی پایه - ارسالی از آذربایجان غربی

نمونه سوالات درس دانش فنی پایه - ارسالی ازشهرستان های استان تهران

 

 

الزامات محیط کار                                                                         .

--------------------------------------------------------------------

نمونه سوالات درس الزامات محیط کار - ارسالی از آذربایجان غربی

نمونه سوالات درس الزامات محیط کار - ارسالی از شهرستان های استان تهران

 

مسئول سفارشات                                                                                                  .

------------------------------------------

نمونه سوالات مسئول سفارشات -  ارسالی از استان تهران

 نمونه سوالات مسئول سفارشات -  ارسالی از استان تهران

نمونه سوالات مسئول سفارشات -  ارسالی از استان تهران

 سوالات عملی کتاب مسئول سفارشات -  ارسالی از شهر تهران

 سوالات تئوری مسئول سفارشات -  ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات استاندارد اول- مسئول سفارشات تئوری- تشریحی و عملی -  ارسالی از استان خوزستان

 نمونه سوالات مسئول سفارشات -  ارسالی از کارگروه های سراسر کشور

نمونه سوالات مسئول سفارشات تئوری- تشریحی و عملی -  ارسالی از استان خوزستان

نمونه سوالات عملی مسئول سفارشات -  ارسالی از استان همدان

نمونه سوالات مسئول سفارشات تئوری- تشریحی و عملی -  ارسالی از استان مرکزی - پاسخنامه

نمونه سوالات مسئول سفارشات تشریحی  -  ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات مسئول سفارشات عملی -  ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات مسئول سفارشات تئوری و عملی -  ارسالی از استان مرکزی

 

 

حسابداری تکمیلی                                                                                           .

-----------------------------------------

مجموعه نمونه سوالات - حسابداری تکمیلی -   ارسالی ازاستان همدان

مجموعه نمونه سوالات - حسابداری تکمیلی -  ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

سوالات طبقه بندی شده حسابداری تکمیلی- ارسالی از استان آذربایجان غربی

نمونه سوال حسابداری تکمیلی - ارسالی ازاستان آذربایجان غربی

نمونه سوال حسابداری تکمیلی - ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

پاسخ نامه کتاب حسابداری تکمیلی1 -ارسالی از آقای محمد زاده- گروه آموزشی استان آذربایجان غربی

پاسخ نامه کتاب حسابداری تکمیلی2 -ارسالی از آقای محمد زاده- گروه آموزشی استان آذربایجان غربی

پروژه - حسابداری تکمیلی -  ارسالی ازاستان تهران

 

کاربرد رایانه در حسابداری                                                                               .

-----------------------------------------

نمونه سوالات کاربرد رایانه در حسابداری- فصل چهارم -  ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات - کاربرد رایانه در حسابداری فصل 1 -  ارسالی ازاستان مرکزی

نمونه سوالات - کاربرد رایانه در حسابداری فصل 2 -  ارسالی ازاستان مرکزی

نمونه سوالات کاربردرایانه در حسابداری- ارسالی از استان تهران بخش اول - بخش دوم- بخش سوم

جواب پرسشهای چهارگزینه ای کاربرد رایانه در حسابداری ارسالی استان زنجان

مجموعه نمونه سوالات - رایانه کار حسابداری مالی  -   ارسالی ازاستان همدان

نمونه سوالات - رایانه کار حسابداری مالی  -   ارسالی ازاستان همدان

نمونه سوالات -  ارسالی ازاستان شهرستان های استان تهران -کاربرد رایانه در حسابداری

------------------------------------------------------------------------------

 

کنکورآزمایشی، المپیاد و مجموعه سوالات

محتوای آموزشی شامل سوالات دروس تخصصی کاردانش -  ارسالی از کاشان- جناب آقای رحمت اله علی اکبری

نمونه سوالات کنکور آزمایشی - ارسالی از شهرستان های تهران

سوالات تئوری و عملی المپیاد سال تحصیلی 95-1394 - بخش اول(صنعتی و اصول حسابداری 1و 2و عملی) - بخش دوم(شرکت ها) - بخش سوم(تئوری)

مجموعه سوالات طبقه بندی شده نهایی سال های 91 و 92 و 93 - ارسالی ازاستان یزد

مجموعه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی - ارسالی از شهرستان های تهران

 

حسابداری خرید و فروش                                                                                   .

------------------------------------------------------------------------------

نمونه سوالات درس خرید و فروش  - ارسالی از استان هرمزگان

نمونه سوالات درس خرید و فروش  - ارسالی از استان البرز - فایل 1 - فایل 2 - فایل 3

جزوه آموزشی و نمونه سوالات درس حسابداری خرید و فروش  - ارسالی از استان البرز

نمونه سوالات درس حسابداری خرید و فروش  - ارسالی از استان البرز

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۲/۱۲
جواد عابدی صدقیانی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی