با عرض سلام، جزوه کمک آموزشی حقوق و دستمزد تهیه شده توسط سرکار خانم

شیرین ناظری جهت استفاده ی هنرآموزان محترم ارائه می گردد.

برای مشاهده کلیک کنید.