گروه آموزشی حسابداری

با سلام و خسته نباشید به حضور همکاران محترم رشته حسابداری این وبلاگ متعلق به گروه حسابداری شهرستان سلماس بوده که جهت تبادل نظر و ارتباط با اساتید و همکاران رشته حسابداری ایجاد گردیده است. امیدواریم با ارائه نظرات و مساعدت تمامی هنرآموزان رشته حسابداری بتوانیم در این امر خطیر پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

نویسندگان

۵ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

لطفاً موارد ذیل را بمنظورتقسیم ساعات تدریس هفتگی رعایت نمایید: (شاخه فنی و حرفه ای)

1-      درس الزامات محیط کار،درس مشترک بین کلیه رشته های شاخه فنی و حرفه ای و شاخه کار دانش می باشد و توسط هنر آموز بایستی تدریس شود.

2-      درس ارتباط موثر درس مشترک گروه خدمات است و بایستی توسط هنرآموز ان گروه خدمات (رشته های تربیت بدنی، تربیت کودک، حسابداری، حمل و نقل، ناوبری) تدریس شود.

3-      دروس دانش فنی پایه، حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاترقانونی، حسابداری خرید و فروش توسط هنرآموز رشته حسابداری تدریس میشود.

  • بنابراین هنرآموزان رشته حسابداری میتوانند دروس الزامات محیط کار، ارتباط موثر، حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاترقانونی، حسابداری خرید و فروش و دانش فنی پایه را در پایه دهم تدریس کنند.

4-      در برنامه هفتگی بایستی برای درس وجوه نقد و تحریر دفاترقانونی 8 ساعت و همچنین درس خرید و فروش 8 ساعت گنجانده شود اما نحوه تدریس این دو کتاب بدین صورت است که : کتاب وجوه نقد و تحریر دفاترقانونی در ترم اول هفته ای 16 ساعت تدریس خواهد شد و کتاب خرید و فروش برای ترم دوم  به همین شیوه.  بنابراین هر دو آنها باید توسط "یک هنرآموز " بمدت 16 ساعت در هفته تدریس شود. همچنین در رابطه با هنرستانهایی که تعداد هنرجویان آنها بیش از 22 نفر باشند و مشمول قانون دو گروهی میشوند نیز،  این امر صادق است؛ به عبارتی نباید یک هنرآموز تدریس "وجوه نقد" هر دو گروه را داشته باشد و هنرآموز دیگر تدریس "خرید و فروش" هر دو گروه را.

5-      همزمان با تدریس کتابهای پایه دهم در شاخه فنی و حرفه ای بایستی از نرم افزار مالی همکاران سیستم هم استفاده شود. لذا یک روز در هفته (8 ساعت) کارگاه کامپیوتر در برنامه این پایه گنجانده شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۵ ، ۲۱:۵۸
جواد عابدی صدقیانی
دانلود جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه ای

دانلود جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی رشته حسابداری مالی  شاخه کاردانش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۵ ، ۲۱:۵۷
جواد عابدی صدقیانی

دانلود کتاب " حسابداری وجوه نقد وتحریر دفاتر قانونی "کد کتاب:210252

دانلود کتاب "همراه هنرجو" کد کتاب:210253

دانلود کتاب "راهنمای هنرآموز حسابداری وجوه نقد وتحریر دفاتر قانونی "کد کتاب:210802

دانلود کتاب " دانش فنی پایه" کد کتاب:210251

دانلود کتاب " ارتباط موثر" کد کتاب:210209

دانلود کتاب " الزامات محیط کار"کد کتاب:210136

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۵ ، ۲۱:۵۶
جواد عابدی صدقیانی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۵ ، ۲۱:۵۴
جواد عابدی صدقیانی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۵ ، ۱۳:۴۴
جواد عابدی صدقیانی